Voss Active

Voss Active

Det er imponerende hva de får til på Voss! Vi i Protector Skilt AS takker for oppdraget med å omprofilere bussene til Voss Active og Norway Active.