Skilt farlig gods, Organisk peroksid brannfare

Art. nr.: 002-011

Str.25x25cm. Fareseddel på aluminiumsplate Gul bunn med sort tekst og symbol. Kan også leveres som selvklebende merke, for å klebe direkte på lasten.

NOK 187,50 inkl. MVA.