Skilt farlig gods, Brannfare (væske eller gass)

Art. nr.: 002-006

Str.25x25cm. Fareseddel på aluminiumsplate. Rød bunn med sort eller hvit symbol. Kan også leveres som selvklebende merke, for å klebe direkte på lasten.

NOK 187,50 inkl. MVA.