Skilt farlig gods, Orange m/tekst

Art. nr.: 002-002

Orange skilt av stål med innpreget merking for UN-nummer og Fareklasse. Bensin = 33 / 1203. Diesel = 30 / 1202. Andre koder enn bensin/diesel: tillegg kr 40,00. Propan = 23 / 1965. Butan = 23 / 1978. Ved bestilling, husk å oppgi hvilke væske som skal merkes.

NOK 375,00 inkl. MVA.